Over de Kringloopwinkel Twello

Kringloop Twello is in 2008 opgericht. Het is begonnen met zes vrijwilligers en van daaruit door gegroeid. Met de groei van de spullen en meubels groeide ook het aantal mensen die werkzaam zijn bij de kringloop. Op dit moment zijn dat er zo'n 85. Er zijn 20 betaalde krachten,  een aantal leerlingen in opleiding (BBL), mensen die gedetacheerd zijn, stagieres, en de grootste groep werkt vrijwillig (tegen een kleine onkostenvergoeding). Dit zijn mensen die gepensioneerd zijn, tijdelijk werkloos of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor sommigen is een ‘echte’ baan niet meer mogelijk en voor anderen kan het werken in de kringloop een manier zijn om weer te oefenen met werken en zogeheten arbeidsvaardigheden te leren. We werken samen met de gemeente Voorst en bieden ook werkplekken voor sociale activering en dagbesteding van uit de WMO. Ook zijn er taalstages voor mensen die de Nederlandse taal onder de knie willen krijgen.

Bij ons werken?

Op zoek naar een werkomgeving waar je jezelf continu kan ontwikkelen met de hulp of begeleiding die jij wenst? Kijk op onze werken bij pagina voor openstaande vacatures of stuur een open solliciatie.

Goede doel, stichting

Kringloop Twello is een stichting. Ook hebben we een ANBI erkenning (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Dit betekent dat we een organisatie zijn met een goed doel en werken zonder winstoogmerk. Kringloop Twello krijgt geen subsidie. Natuurlijk moet onze boekhouding ook kloppen en willen we het graag goed doen en groeien. De winst die we maken wordt weer geïnvesteerd in het bedrijf om onze doelen te verwezenlijken, deze zijn:

1. Werk;
Het creëren van zo veel mogelijk werk, betaald en onbetaald. Dit werk moet zinvol zijn. Ons streven is dat ieder persoon die bij ons werkt terecht kan met zijn of haar eigen unieke talenten en mogelijkheden. We bieden een omgeving waarin deze talenten zich kunnen ontplooien en ontwikkelen en bieden als het nodig is passende begeleiding. Omdat kringloopwerk heel afwisselend is en heel erg arbeidsintensief hebben we veel 'handjes'nodig. Er zijn veel verschillende afdelingen en soorten werkzaamheden. Daarom lukt het bijna altijd om voor mensen taken en werk te vinden dat bij een persoon past.Voor sommigen is dit stickertjes op tijdschiften plakken en anderen nemen de verantwoordelijkheid voor een hele afdeling op zich. 

2.    Milieu
Zo veel mogelijk recyclen. Helaas is niet alles verkoopbaar maar we geven veel spullen een tweede kans. Ook in de verwerking van al deze goederen scheiden we zo veel mogelijk in restmaterialen zoals; papier, glas, ijzer, plastic, koper elektronica, etc. ons restaurant is biologisch en we maken milieuvriendelijk schoon.

Winkelformule

  1. Een uitstekende service in combinatie met klantvriendelijk personeel. Wij willen graag dat de klant zich thuis voelt en proberen dan ook die sfeer te creëren.
  2. In onze winkel staan de artikelen professioneel gepresenteerd in een winkelinrichting met veel hout en sfeervolle kleuren.
  3. Bij Kringloop Twello kunt u rekenen op een zeer goede klantenservice. Op elektrische apparaten zit twee weken garantie. Op kleding en schoenen 8 dagen. Grote spullen bezorgen wij voor een redelijke prijs bij u thuis.
  4. Uw goede en nog bruikbare spullen krijgen via de winkel van Kringloop Twello een nieuw leven. Van de opbrengst betaalt Kringloop Twello de kosten van huisvesting, transport, sociale lasten, BTW, e.d. Het geld dat overblijft investeert Kringloop Twello in continuiteit en milieuvriendelijke bedrijvigheid.
  5. Kringloop Twello zorgt voor een gescheiden afvoer van het restmateriaal waarna het gerecycled wordt.

Doelstelling

  1. Het stimuleren en exploiteren van het hergebruik van goederen en materialen.
  2. Het bieden van scholings- en werkervaringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker plaatsbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt.
  3. Het sponseren van één of meerdere goede doelen.

 

ANBI

Kringlooptwello heeft een ANBI status. Een van de verplichtingen is dat wij ons financiele jaarverslag publiceren.

Beleidsplan 2020 / 2025:

10 februari 2022

Werkzaamheden en doelstelling van de stichting;
Milieu:
De werkzaamheden van de Stichting bestaan uit het actief beperken van de groeiende afvalstromen door middel van recycling en hergebruik in de regio stedendriehoek.
Daarnaast is de stichting actief in het bewust maken van verspilling en vervuiling van ons milieu bij de inwoners van de regio stedendriehoek.
De stichting ontplooit allerlei activiteiten om de bewustwording te promoten.

Werkgelegenheid;
De stichting staat voor het scheppen van werkgelegenheid en werkervaring voor baanlozen die weinig of geen kans hebben op de arbeidsmarkt. In totaal werken er (eind 2019) zo'n 40 mensen bij ons. Het grootse deel zijn vrijwilligers daarnaast zijn er een zo'n 20 medewerkers in loondienst, in een leer-werk traject en diverse andere manieren verbonden met de kringloop.

Afval;

De gemeente Voorst heeft per 01.01.2019 haar afval contracten overgedragen aan Circulus-Berkel ( CB). Wij zijn per die datum contract partner van CB ipv van de gemeente Voorst. Dit heeft consequenties.

Het vrij te storten tonnage is gehalveerd. Ook moeten wij nu storten bij CB. Financieel zijn wij nu twee maal zo duur uit wat ten koste gaat van de winst van de stichting. Ook zijn wij veel langer bezig met de afvoer van afval. 

Kleding;

Sinds medio 2017 exploiteren we alle textiel containers in de gemeente Voorst. 

Innmiddels is de kledingmarkt volledig ingestort. Sympany heeft eenzijdig het contract opgezegt. Aangezien CB een samenwerking heeft met Re-Share leveren wij de kleding aan deze partij. Vanwege marktomstandigheden is dit met gesloten beurs. Intentie is om tot een intensieve samenwerking te komen met Re-Share. Daartoe zijn de eerste stappen al gezet.

Uitbreiding;

De uitbreiding zal op de begane grond 100 m2 werkplaats beslaan en 300m2 winkeloppervlak. Daarnaast komt er 200m2 verdiepingsvloer bij met bestemming winkeloppervlak. 

De verwachting is dat deze uitbereiding een omzetstijging van rond de 10% zal opleveren. Aangezien de investering vooral uit eigen middelen zal zijn zal er aan de kostenkant niet veel veranderen. Een verhoogde winst zal dan worden aangewend om meer medewerkers in loondienst te nemen.

Inmiddels heeft corona zijn sporen nagelaten. Wij gaan er vanuit dat de omzet gelijk zal blijven na de uitbreding. Dit omdat er een aantal weken geen verkoop plaatsvond.

Financiën;
verkrijging vermogen:
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door de verkoop van de ingebrachte spullen, de inzamel vergoeding van diverse instanties, het ontvangen van gelden voor de begeleiding van deelnemers, de verkoop van bulk goederen etc. etc.

beheer vermogen:
Eind 2019 zijn wij druk aan t investeren in de uitbreding. De totale uitbreiding  inclusief de aankoop van de benodigde grond zal een investering vergen van  ongeveer 750.000,= euro. Zoals het er nu ( eind 2019) naar uitziet is de planning om te openen in het voorjaar van 2020. 

uitkering vermogen:
Vermogen zal zo veel mogelijk worden aangewend aan werkgelegenheid doelstellingen. Dat wil zeggen het in loondienst nemen van begeleiders voor de doelgroep van de stichting.
Bij opheffing van de stichting zal het batig saldo worden besteed  aan een of meerder goede doelen die overeenkomen met de doelstellingen van de stichting.  Deze goede doelen zijn nader te bepalen te denken valt aan; Greenpeace, Milieudefensie, overige organisaties die zich met milieu bezig houden en dierenwelzijns organisaties.
Ontwikkelingen in de gemeente Voorst:

Wij hebben een contract met de gemeente Voorst voor de inzameling van al het wit- en bruingoed. 

Namens het bestuur van de stichting kringloopwinkel Twello
Dhr. C.A. Burkhardt     voorzitter van de stichting
Dhr. J.H. Pos               secretaris en penningmeester van de stichting
en met goedkeuring van het  bestuur,
JGPM Hekkert  Directeur Stichting Kringloopwinkel Twello

Stichting Kringloopwinkel Twello  KvK nr. 08159711   Koppelstraat 57 7391 AK Twello  tel 0571-260183  [email protected]   

RSIN - fiscaalnummer van de stichting is; 8179.86.406       www.kringlooptwello.nl   Actief in de sector tweedehands goederen en horeca

uitsluitend actief in Nederland  medewerkers fte 15   vrijwilligers fte  30

Beloningsbeleid:
Beloningsbeleid is conform de CAO VAD
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Verslag van uitgevoerde activiteiten kunt u vinden in het beleidsplan, om op de hoogte te blijven van onze activiteiten kunt u ons volgen op facebook. 

 

Winst- en verliesrekening 2022  
Kosten    
     
Lonen en salarissen    
4000 - Brutolonen en - salarissen 552.851,09  
4002 - Vakantiegeld 40.968,40  
4006 - Bijzondere beloningen 4.640,45  
4008 - Ontvangen subsidie   1.112,10
4040 - UWV ziekengeld/ Verg verzuimverz    
4995 - Overige vegoedingen 200  
8020 - Loonkosten subsidie 0  
Totaal: Lonen en salarissen 597.547,84  
Sociale lasten    
4030 - Sociale lasten 99.823,71  
Totaal: Sociale lasten 99.823,71  
Overige pensioenlasten    
4031 - BTER regeling 59.265,86  
Totaal: Overige pensioenlasten 59.265,86  
Afschrijvingen    
4110 - Afschrijvingskosten auto's    
4120 - Afschrijvingskosten inventaris / computers 7.873,70  
4140 - Afschrijvingskosten gebouwen 3.552,01  
4150 - Afschrijvingskosten uitbreiding 21.541,00  
Totaal: Afschrijvingen 32.950,05  
Overige personeelskosten    
4007 - Werkkostenregeling 8.767,06  
4052 - Kantinekosten | nihil 45,71  
4054 - Opleidingskosten | vrijgesteld    
4056 - Reiskosten woon-werk | vrijgesteld 6.812,48  
4072 - Kantinekosten 1.359,48  
4203 - Personeelskosten 1.476,55  
4204 - Vrijwilligersvergoeding 37.654,15  
4206 - Salarisverwerking 3.756,75  
4277 - Reis- en verblijfskosten 1.453,49  
Totaal: Overige personeelskosten 61.325,67  
Huisvestingskosten    
4300 - Huurkosten 145.614,37  
4310 - Energiekosten 15.838,74  
4320 - Beveiligingskosten 575,52  
4350 - Diverse huisvestings/onderhoudskosten 11.047,23  
4380 - Gemeentelijke belastingen 2.685,10  
Totaal: Huisvestingskosten 175.760,96  
Inventariskosten    
4250 - Kleine aanschaffingen 2.655,97  
4360 - Klein inventaris koffie corner 1.335,22  
4370 - Winkelinrichting en items 1.620,94  
Totaal: Inventariskosten 5.612,13  
Verkoopkosten    
4500 - Verkoopkosten 4.578,06  
4520 - Advertentiekosten 2.129,20  
4550 - Representatiekosten 805,13  
4560 - Sponsoring / goede doelen 24.041,15  
Totaal: Verkoopkosten 31.553,54  
Autokosten    
4600 - Brandstof 5.701,10  
4610 - Onderhoud 8.987,71  
4620 - Verzekering 4.038,14  
4630 - Wegenbelasting 1.880,00  
4640 - Leasekosten 8.716,05  
4650 - Bekeuringen 925,62  
4690 - Overige autokosten 1.103,37  
Totaal: Autokosten 31.351,99  
Kantoorkosten    
4405 - Telefoonkosten 66,7  
4510 - Porto 610,73  
4700 - Kantoorkosten 1.549,57  
4710 - Telefoonkosten mobiel 1.697,37  
4722 - Internetkosten 439,96  
4840 - Automatiseringskosten 1.869,81  
4860 - Drukwerk en porti 2.259,61  
Totaal: Kantoorkosten 8.493,75  
Algemene kosten    
4790 - Overige algemene kosten 1.667,30  
4805 - Accountantskosten 5.446,10  
4850 - Assurantiën 10.751,91  
4880 - Contributies, abonnementen en lidmaatschappen 2.824,78  
4890 - Advieskosten 490  
9999 - Verschillen 1.395,91  
Totaal: Algemene kosten 22.576,00  
Rente overige schulden    
4985 - Rente stimuleringslening    
Totaal: Rente overige schulden    
Rente lasten en rente baten    
4980 - Rente en bankkosten 6.179,63  
4983 - Rente lening Rabobank .000    
4984 - Rente lening Rabobank .999    
Totaal: Rente lasten en rente baten 6.179,63  
Inkoopwaarde omzet    
7000 - Inkoop koffie corner 61.706,70  
7001 - Inkoop winkel 10.626,96  
7002 - Inkoop overig 21% 3.193,31  
7003 - Inkoop kleinmateriaal 29,29  
7004 - Emballage 69,82  
7005 - Kosten verkoop boeken 2.014,86  
Totaal: Inkoopwaarde omzet 77.640,94  
Totaal: Kosten 1.210.560,07  
Opbrengsten    
Netto-omzet    
8000 - Omzet winkel kleding hoog   424.030,18
8001 - Omzet winkel huishoud hoog   47.029,14
8002 - Omzet winkel meubelen hoog   182.356,14
8003 - Omzet winkel onderdelen hoog   8.975,78
8004 - Omzet winkel speelgoed winkel   32.043,60
8005 - Omzet winkel elektro hoog   65.601,56
8006 - Omzet winkel tansport hoog   7.401,61
8007 - Omzet winkel kitch hoog   114.512,17
8008 - Omzet winkel koffie corner laag   189.662,67
8009 - Omzet winkel DIVERS   1.982,83
8010 - Omzet winkel boeken laag   99.161,30
8011 - Omzet dienstverlening   20.931,10
8013 - Omzet Bulk   22.413,49
8015 - Omzet platen   19.770,24
8016 - Omzet Ecover   487,27
8018 - Woningtextiel   46.316,76
8019 - Omzet seizoensartikelen   12.294,30
8022 - Omzet Bulk 21% BTW   171,39
8090 - Overige omzet   10.946,29
Totaal: Netto-omzet   1.306.087,82
     

Jaarverslag

In 2018 hebben we samen weer veel bereikt! Een succesvol jaar. Klik op de afbeelding om het jaarverslag te bekijken.